By - catlover

Đất nước mình nghèo – từ suy nghĩ hay do ai?

Hằng năm, đến ngày khai trường hầu như ai cũng nhớ bài tập đọc do chủ tịch nước viết năm 1945:

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”

Hơn 70 năm trôi qua, các thế hệ học sinh Việt nam lớn lên với nhận thức chia làm các dạng:

  • dạng có tiền, con quan chức: thì lo du học, mua nhà định cư nước khác
  • dạng nghèo, nhưng anh hùng bàn phím thì làm dlv nhận lương tháng vài triệu
  • dạng tự chủ: đi làm thuê công ty nước ngoài như Grab, Gojek
  • dạng có kiến thức, có trình độ ngoại ngữ: tìm đường lao động ở nước ngoài và định cư

chưa ai nghĩ đến việc xây dựng đất nước này cho thế hệ con cháu như thế nào?